31.3.2022

Kuća i zemljište u Radovancima (Požega) - za 60% vrijednosti

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 09. do 27.06.2022. godine.

Općinski sud u Požegi donio je dana 14.12.2021. godine Zaključak u predmetu broj OVR-134/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Požegi, Zemljišnoknjižni odjel Požega, i to:

  • zk.ul.br. 406, k.o. Radovanci, k.č.br. 467, površine 770 m2, u naravi kuća i zemljište (dvorište), utvrđene vrijednosti 92.198,31 kuna. Nekretnina se nalazi u mjestu Radovanci kod Velike (Požega).

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 09. do 27.06.2022. godine.

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 55.318,98 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 31.05.2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 9.219,83 kuna.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).