15.6.2022

Kuća Psarjevo (Sv. Ivan Zelina) - za 30% vrijednosti

Nekretnine se prodaju putem usmene javne dražbe koja će se održati u zgradi Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina ulica 3, soba 108, I. kat 8. rujna 2022. godine u 11,45 sati.

Općinski sud u Novom Zagrebu donio je dana 9. lipnja 2022. godine Zaključak u predmetu posl. broj Ovr-1431/2021 o održavanju druge usmene javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zk. ul. br. 3339 k.o.Psarjevo i to čkbr. 114/2 kuća, dvorište i oranica Dvor sa 198 čhv, tj. 712

m2. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 1.309.556,00,00 kn. 

Nekretnine se prodaju putem usmene javne dražbe koja će se održati u zgradi Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina ulica 3, soba 108, I. kat 8. rujna 2022. godine u 11,45 sati. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 436.518,67 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije tri dana prije održavanja ročišta položiti jamčevinu u iznosu od 130.955,60 kuna na žiro račun suda HR3723900011300029968, s modelom: HR 00 i pozivom na broj: 101-1431-21, a kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sudu prije nego što sudac pristupi dražbi. 

Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu istu razgledati u prisustvu sudskog ovršitelja Ljubomira Svaline 5. rujna 2022. u 13,00 sati. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 099 542 8472 ili preko e-mail adrese tin.pavic@crosig.hr.