16.02.2024

Nekretnine u Vrtlinskoj (Čazma) – za 60% vrijednosti

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima, donio je dana 24.08.2023. godine Zaključak u predmetu broj OVR-1440/2022 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižni odjel Čazma, katastarska općina Vrtlinska – više nekretnina u mjestu Vrtlinska kod Čazme, i to:

 • RB: 1
 • ZK uložak: 732
 • Katastarska čestica: 732/1
 • Površina čestice čhv: 662
 • Opis nekretnine: peradarnik i zemljište
 • Procijenjena vrijednost EUR: 9.821,49
 • Početna cijena EUR: 5.892,89
 • Jamčevina EUR: 982,15

 

 • RB: 2
 • ZK uložak: 732
 • Katastarska čestica: 732/2
 • Površina čestice čhv: 1 jut. 1485
 • Opis nekretnine: oranica
 • Procijenjena vrijednost EUR: 7.273,21
 • Početna cijena EUR: 4.363,93
 • Jamčevina EUR: 727,32
   
 • RB: 3
 • ZK uložak: 732
 • Katastarska čestica: 732/3
 • Površina čestice čhv: 70
 • Opis nekretnine: zemljište - put
 • Procijenjena vrijednost EUR: 2.906,63
 • Početna cijena EUR: 1.743,98
 • Jamčevina EUR: 290,66
   
 • RB: 4
 • ZK uložak: 732
 • Katastarska čestica: 732/4
 • Površina čestice čhv: 128
 • Opis nekretnine: kuća i zemljište
 • Procijenjena vrijednost EUR: 79.353,25
 • Početna cijena EUR: 47.611,95
 • Jamčevina EUR: 7.935,33

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 24.04. do 09.05.2024. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 60% od procijenjene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 15.04.2024. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).