30.04.2024

Poslovni i garažni/skladišni prostor u Splitu - za 75% vrijednosti

Trgovački sud u Splitu donio je dana 11.04.2024. godine Zaključak u predmetu broj ST-825/2018 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Split, u zk.ul.br. 23864, k.o. Split, k.č.br. 2385/9, i to:

etaža 11 – koja se sastoji od poslovnog prostora u prizemlju površine 34,11 m2, spremišta u podrumu (-1) površine 5,59 m2 te 14 parkirnih mjesta u podrumu (-2) površine 228,98 m2, na adresi Brnik 4 u Splitu, utvrđene vrijednosti 150.583,92 eura. Nekretnina može funkcionirati kao poslovni prostor i skladište budući da parkirna mjesta obuhvaćaju u naravi cijeli prostor garaže u podrumu (-2).

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 09. do 23.07.2024. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 112.937,94 eura. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 28.06.2024. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 15.058,39 eura.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).