31.01.2024

Poslovni prostor u Našicama - za 75% vrijednosti

Trgovački sud u Varaždinu donio je dana 12.01.2024. godine Zaključak u predmetu broj ST-197/2022 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Đakovu, Zemljišnoknjižni odjel Našice, u zk.ul.br. 282, k.o. Našice, k.č.br. 2716/1 i to:

  • etaža 1 – poslovni prostor u podrumu površine 75,85 m2 i 
  • etaža 4 – poslovni prostor u prizemlju površine 75,85 m2, 

Goldfinger III, na adresi Franjevačka ulica 2E u Našicama, utvrđene vrijednosti 55.000,00 eura. Poslovni prostori su u roh bau izvedbi, a prodaju se kao cjelina.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 09. do 23.04.2024. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 41.250,00 eura. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 29.03.2024. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 5.500,00 eura.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).