17.4.2023

Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14), povodom zahtjeva za prodaju kojeg je dostavio Općinski građanski sud u Zagrebu poslovni broj OVR-303/2019 u ovršnoj pravnoj stvari ovrhovoditelja: 1. ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, 10000 ZAGREB, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, OIB: 92963223473, zastupanog po punomoćniku BRANIMIR ŠKURLA, odvjetnik iz Zagreba 2. CROATIA OSIGURANJE D.D., 10000 ZAGREB, ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 33, OIB: 26187994862 protiv ovršenika MARGARITA HAUSKNECHT, ZAGREB 10000, STAROTRNJANSKA 46 A, OIB: 44777921095 radi prisilne naplate, Financijska agencija objavljuje sljedeći poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.