09.02.2024

Profesionalna perilica rublja – za 67% vrijednosti

Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 04.01.2024. godine Zaključak u predmetu broj OVR-2873/2006 o održavanju javne dražbe za prodaju pokretnine i to 

  • profesionalna perilica rubalja, marke STAHL, stara 10 godina, procijenjene vrijednosti 2.000,00 eura. 

Javna dražba za prodaju pokretnine održat će se dana 29.02.2024. godine u 11:00 sati na adresi Ulica narcisa 49, Sesvete.

Pokretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 2/3 od procijenjene vrijednosti.

Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 1/10 od procijenjene vrijednosti pokretnine.

Razgledavanje pokretnine održat će se pola sata prije početka javne dražbe na gore navedenoj adresi.

Dodatne informacije o pokretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr .