14.2.2022

Spremište u Zagrebu (Borovje) - za 50% vrijednosti

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 20.04. do 04.05.2022. godine.

Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 08.10.2021. godine Zaključak u predmetu broj St-973/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul.br. 25301, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 6095/274, u naravi dva spremišta u zgradi koja se nalazi u Ulici Dane Duića 7 u Zagrebu (Borovje), i to: 

  • etaža 140 površine 1,96 m2 i etaža 141 površine 2,90 m2 koje se nalaze u podrumu (-2), a koje se prodaju zajedno kao cjelina. Utvrđena vrijednost oba spremišta iznosi ukupno 46.500,00 kuna. 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 20.04. do 04.05.2022. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 23.250,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 11.04.2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 4.650,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).