26.4.2023

Zemljišta u Karlovcu – za 80% vrijednosti

Općinski sud u Karlovcu donio je dana 13.03.2023. godine Zaključak u predmetu broj OVR-336/2022 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Karlovcu.

Općinski sud u Karlovcu donio je dana 13.03.2023. godine Zaključak u predmetu broj OVR-336/2022 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel Karlovac, katastarska općina Karlovac I - više građevinskih zemljišta u Karlovcu (poslovna zona u blizini naplatnih kućica autoceste), i to:

 • RB: 1
 • ZK uložak: 277
 • Katastarska čestica: 1203/1
 • Površina m2: 3.010
 • Procijenjena vrijednost EUR: 136.970,00
 • Početna cijena EUR: 109.576,00
 • Jamčevina EUR: 13.697,00

 

 • RB: 2
 • ZK uložak: 277
 • Katastarska čestica: 1203/4
 • Površina m2: 2.082
 • Procijenjena vrijednost EUR: 94.740,00
 • Početna cijena EUR: 75.792,00
 • Jamčevina EUR: 9.474,00

 

 • RB: 3
 • ZK uložak: 277
 • Katastarska čestica: 1203/5
 • Površina m2: 68
 • Procijenjena vrijednost EUR: 3.090,00
 • Početna cijena EUR: 2.472,00
 • Jamčevina EUR: 309,00

 

 • RB: 4
 • ZK uložak: 205
 • Katastarska čestica: 1230/1
 • Površina m2: 1.048
 • Procijenjena vrijednost EUR: 47.690,00
 • Početna cijena EUR: 38.152,00
 • Jamčevina EUR: 4.769,00

 

 • RB: 5
 • ZK uložak: 205
 • Katastarska čestica: 1230/2
 • Površina m2: 301
 • Procijenjena vrijednost EUR: 13.700,00
 • Početna cijena EUR: 10.960,00
 • Jamčevina EUR: 1.370,00

 

 • RB: 6
 • ZK uložak: 205
 • Katastarska čestica: 1230/4
 • Površina m2: 88
 • Procijenjena vrijednost EUR: 4.000,00
 • Početna cijena EUR: 3.200,00
 • Jamčevina EUR: 400,00

 

 • RB: 7
 • ZK uložak: 205
 • Katastarska čestica: 1230/5
 • Površina m2: 270
 • Procijenjena vrijednost EUR: 12.290,00
 • Početna cijena EUR: 10.320,00
 • Jamčevina EUR: 1.229,00

 

 • RB: 8
 • ZK uložak: 205
 • Katastarska čestica: 1230/6
 • Površina m2: 119
 • Procijenjena vrijednost EUR: 5.420,00
 • Početna cijena EUR: 4.336,00
 • Jamčevina EUR: 542,00

 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 28.06. do 12.07.2023. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 80% od procijenjene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 19.06.2023. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).