23.05.2024

Zemljište - parkiralište u Viškovu - za 75% vrijednosti

Trgovački sud u Rijeci donio je dana 22.04.2024. godine Zaključak u predmetu broj ST-1026/2016 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, i to:

- zk.ul.br. 1955, k.o. Viškovo, k.č.br. 1469/2, zemljište površine 239 m2, na adresi Vozišće 5 u Viškovu, utvrđene vrijednosti 20.970,20 eura. Radi se o zemljištu uz poslovnu zgradu (trgovački centar) koje, uz ostalo, obuhvaća i 6 parkirnih mjesta.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 24.07. do 08.08.2024. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 15.727,65 eura. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 15.07.2024. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 2.097,02 eura.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).