18.3.2022

Zemljište u mjestu Srijane (Omiš) - za 60% vrijednosti

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 25.05. do 09.06.2022. godine.

Općinski sud u Splitu donio je dana 11.03.2020. godine Zaključak u predmetu broj OVR-865/16 (OVR-1807/2020) o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u Karton zemljišta kod Općinskog suda u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Omišu, i to: 

  • k.o. Srijane, k.č.br. 3957/1, u naravi zemljište ukupne površine 2.435 m2, u mjestu Srijane (u blizini rijeke Cetine), utvrđene vrijednosti 208.992,00 kuna. Dio čestice od 258 m2 predstavlja županijsku cestu i on ne može biti predmet prodaje niti je procijenjen.

 Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 25.05. do 09.06.2022. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 125.395,20 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 16.05.2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 20.899,20 kuna. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).