23.9.2022

Zemljište u Zagrebu (Podsused) – za 50% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 27.10.2022. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 21.09.2022. godine Zaključak u predmetu broj Ovr-2444/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to:

  •  zk. ul. br. 2674, k.o. Stenjevec, k.č.br. 595/40, u naravi zemljište površine 5.956 m2 u blizini Ulice Velimira Škorpika i Oktavijana Miletića u Zagrebu, utvrđene vrijednosti 3.741.000,00 kuna. 

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 27.10.2022. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 327/III. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 1/2 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 1.870.500,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije osam dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 374.000,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr.