08.04.2024

Isplata dividende dioničarima CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d. (Društvo) u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala obavještava investicijsku javnost o prijedlogu isplate dividende imateljima redovnih i povlaštenih dionica iz neto dobiti ostvarene u 2023. godini te iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2022. godini. Naime, Croatia osiguranje d.d. u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala, kako na razini Društva, tako i na razini Grupe, te se očekuje da bi tijekom 2024. godine adekvatnost kapitala trebala biti održana iznad razine od 200%.


Sukladno tome, Uprava i Nadzorni odbor predložili su glavnoj skupštini isplatu dividende iz zadržane dobiti u ukupnom iznosu od 16.049.146,52 eura, odnosno 37,35 eura po dionici te isplatu dividende iz neto dobiti ostvarene u 2023. godini u ukupnom iznosu od 33.954.693,37 eura odnosno 79,02 eura po dionici.