22.01.2024

Isplata dividende dioničarima CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d. (Društvo) u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala obavještava investicijsku javnost o prijedlogu isplate dividende iz zadržane dobiti imateljima redovnih i povlaštenih dionica. Naime, Društvo u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala. Društvo je bilo kontinuirano visoko kapitalizirano, usprkos poremećajima na financijskim tržištima, razdoblju visoke inflacije te prirodnim nepogodama. Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu dodatno je pozitivno doprinio navedenom pokazatelju.

Adekvatnost kapitala na 30.9.2023. na razini matice iznosila je 337%, odnosno 293% na konsolidiranoj razini, a iako se očekuje blago smanjenje ovih omjera na kraju 2023. zbog efekata odgođenih poreza, očekuje se da će adekvatnost kapitala biti održana i dalje na vrlo visokim razinama (na razini matice iznad 300%, a na konsolidiranoj razini iznad 270%).

Obzirom na sve navedeno, Uprava smatra da je u mogućnosti isplatiti dividendu svojim dioničarima bez
poremećaja po stabilnost poslovanja i uz zadržavanje visoke razine adekvatnosti kapitala. Sukladno tome,
Uprava i Nadzorni odbor predložili su glavnoj skupštini isplatu dividende u ukupnom iznosu od 65.000.265,19 eura, odnosno 151,27 eura po dionici.