09.02.2024

Najava promjena u Upravi Društva

Croatia osiguranje d.d. najavljuje da će član Uprave Vančo Balen napustiti kompaniju do 30.6.2024. na osobni zahtjev, iz privatnih razloga.

O daljnjem razvoju kompanija će informirati javnosti i nadzorna tijela sukladno pozitivnim propisima.