22.01.2024

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U petak, 19. siječnja 2024. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti i sazivanju 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. Također, isti dan, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u pogledu gore navedenog.