31.03.2023

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d

U srijedu, 5. travnja 2023. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

  • Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2022. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu te Izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
  • Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2022. godini; 

Također, u srijedu, 5. travnja 2023. godine, održat će se i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

  • Razmatrati Izvješće poslovodstva za 2022. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu, Izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te donijeti Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2022. godinu 
  • Donijeti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2022. godini