12.07.2023

Obavijest o uplati premije osiguranja u financijskim institucijama

Kod uplate premije u financijskim institucijama (banke, HP, FINA) od 1.8.2023. će se naplaćivati naknada prema njihovim cjenicima za naknade platnog prometa.

Premiju i dalje možete plaćati bez naknade na svim našim prodajnim mjestima i putem mobilne aplikacije Moja Croatia.

Moja Croatia aplikaciju možete preuzeti preko Google Play-a ili App Store-a.