08.04.2024

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 8. travnja 2024. godine, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj su donesene sljedeće odluke:
· Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2023. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu te Izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
· Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
· Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti. Također u ponedjeljak, 8. travnja 2024.. godine, održana je i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj se:
· razmatralo Izvješće poslovodstva za 2023. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu, Izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te se donijela Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu;
· donijela Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
· donijela Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

Godišnje izvješće objavljeno je na web stranicama CROATIA osiguranja d.d., Zagrebačke burze i HANFA-e te se usvojene odluke nalaze u nastavku.
 

S poštovanjem,
CROATIA osiguranje d.d.