26.10.2023

Unatoč rastu prihoda od 11 posto, nevrijeme u Zagrebu i sjevernim dijelovima Hrvatske utjecalo na dobit za prvih devet mjeseci

Od prvog siječnja 2023. u primjeni je novi međunarodni računovodstveni standard financijskog izvješćivanja MSFI 17. Utječe na drugačiji način izračuna ključnih pokazatelja poslovanja poput prihoda, kombiniranog omjera i neto dobiti. Uvođenje standarda novina je za cijelu djelatnost osiguranja u Hrvatskoj tako da i izračun veličine tržišta i tržišnog udjela po novom standardu za sada nije dostupan.

Konsolidirani prihod od prodaje osiguranja, uključujući i regionalne podružnice, iznosi 348 milijuna eura, što je za 11 posto više u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine. U prvih devet mjeseci 2023. godine Croatia osiguranje ostvarilo je konsolidiranu neto dobit od 31,2 milijuna eura. Prošlogodišnji rezultat prilagođen za učinke MSFI 17 i MSFI 9, a koji predstavlja usporedivi rezultat iz pogleda menadžmenta iznosi 42,5 milijuna eura. Uz primjenu učinaka spomenutih standarda MSFI17 i MSFI9, Croatia osiguranje je ostvarilo pad neto dobiti u trećem kvartalu 2023. godine od 27 posto.

Tijekom srpnja i kolovoza područja Zagreba i okolice te središnje i istočne Hrvatske, pogođena su vremenskim nepogodama koje su uzrokovale materijalnu štetu na vozilima, nepokretnoj imovini, usjevima i nasadima u iznosu većem od 30 milijuna eura. U prvih nekoliko dana od oluja prijavljen je veći broj šteta od ukupnog broja šteta prijavljenih nakon potresa iz 2020. uključujući zagrebački i petrinjski potres. Iako društvo ima adekvatnu reosigurateljnu zaštitu, te će značajan dio šteta nadoknaditi kroz zaključene ugovore o reosiguranju, navedene štete imaju negativan utjecaj na poslovanje društva od oko 20 milijuna eura u usporedbi s prošlom godinom.

Digitalni segment poslovanja bilježi nove pozitivne rezultate u prva tri kvartala 2023. Ostvarena premija iz ukupnog digitalnog poslovanja Croatia osiguranja rasla je 25 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a broj klijenata koji koriste Moja Croatia mobilnu aplikaciju porastao je za 29 posto. Laqo, Croatijin digitalni brand, ostvario je rast premije od 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kumulativan rast ukupnog digitalnog segmenta u prvih devet mjeseci ove godine iznosi 41 posto.

Ulaganja Croatia osiguranja u zdravstveni segment poslovanja u posljednje tri godine iznose oko 20 milijuna eura. U prva tri kvartala 2023. godine Croatia Poliklinika bilježi rast prihoda iz temeljnog poslovanja u iznosu od 58 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Krajnji je cilj omogućiti vrhunsku medicinsku uslugu i zaštitu zdravlja stanovnicima diljem Hrvatske. U prvom polugodištu otvorena je nova Croatia Poliklinika u Osijeku, šesta po redu u Hrvatskoj, a do kraja godine planirano je otvaranje još tri nove Poliklinike u Zadru, Varaždinu i Splitu.

Croatia osiguranje u svibnju je lansiralo Spektar, jedinstvenu ponudu paketa na osigurateljnom tržištu koja spajanjem polica osiguranja unutar kućanstva omogućuje uštede i dodatne pogodnosti za sve članove kućanstva. Tržište je prepoznalo i brzo prihvatilo ovu inovaciju pa se tako u pet mjeseci od lansiranja u Spektar uključilo preko 43.000 kućanstava. Croatia osiguranje ovime potvrđuje svoju poziciju lidera u inovacijama na tržištu osiguranja.

Treću godinu zaredom provedeno je istraživanje tajnih posjeta (mystery shopping) na prodajnim mjestima Croatia osiguranja u suradnji s nezavisnom agencijom za istraživanje tržišta. Ukupni rezultat prodajne mreže u ovom valu najbolji je do sada i iznosi 85 od maksimalnih 100 bodova te ukazuje na visoki stupanj poštivanja najviših prodajnih standarda u prodajnoj mreži. Istraživanje je provedeno na uzorku 12 Croatijinih poslovnica, četiri agencije i jednoj stanici za tehnički pregled. Najbolja regija je Slavonija Jug s rezultatom 96, a čak tri regije postigle su indeks 90 ili više.

Croatia osiguranje kontinuirano ulaže u razvoj znanja i talenata kroz suradnju s visokoobrazovnim institucijama. Na Poslijediplomski specijalistički studij "Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju - INSURTECH" koji je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu pokrenuo u suradnji s Croatia osiguranjem, upisana je četvrta generacija polaznika. Polaznici se tijekom studija upoznaju s najnovijim trendovima u razvoju informacijsko-komunikacijskih i digitalnih tehnologija te organizacijskim i poslovnim aspektima primjene istih u dinamičnom poslovnom okruženju osigurateljne industrije.

Croatia osiguranje i Ekonomski fakultet Zagreb potpisali su sporazum o suradnji na novopokrenutom inovativnom obrazovnom modulu Ekonomska analitika. Riječ je o četverosemestralnom modulu na kojem će studenti 4. i 5. godine integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije steći kombinaciju znanja i vještina s ciljem povećanja vlastite konkurentnosti na tržištu rada.