Dobrobit zaposlenika i cjeloživotno učenje

Naš se uspjeh temelji na kontinuiranom ulaganju u znanje, motivaciju, uključenost i dobrobit naših zaposlenika. Croatia osiguranje u zajednici uživa status poželjnog poslodavca, a zadržavanje tog statusa, kao i jačanje uključenosti naših zaposlenika i stvaranje uvjeta za cjeloživotno učenje, naši su strateški prioriteti u ovom području.

null

Poželjan poslodavac

Croatia osiguranje prvo je, a zasad i jedino, osiguravajuće društvo koje nosi certifikat Poslodavac Partner. Certifikatom se Croatia osiguranje potvrdilo kao poželjan poslodavac i društveno odgovorna kompanija koja ide u korak s modernim zahtjevima tržišta rada te dokazuje predanost zaposlenicima i njihovu dugoročnom razvoju. Ulažemo značajne napore u razvoj organizacije i zaposlenika, pri čemu naglasak stavljamo na dobrobit zaposlenika nudeći konkurentne radne uvjete, dodatne benefite te mogućnost profesionalnog napredovanja u ugodnom i stimulativnom okruženju.

 

U 2022. godini Croatia osiguranje otišlo je i korak dalje u najboljim HR praksama dobivši certifikat Mamforce Standard. Taj certifikat potvrđuje napore i uložene resurse u poboljšanje radne okoline i uvjeta svih zaposlenih bez obzira na spol, dob, roditeljsku ulogu te postizanje bolje ravnoteže privatnog i poslovnog života zaposlenika.

null

Svake se godine provodi i ciklus nagrađivanja SuperCOlega, kojim se prepoznaju i nagrađuju najbolji primjeri rada u skladu s kompanijskim vrijednostima.

Jačanje uključenosti zaposlenika

Jačanje kulture suradnje u Croatia osiguranju ključna je odrednica nastojanja u kompaniji za postizanje željene organizacijske kulture. S ciljem poticanja organizacijske kulture koja počiva na timskom radu i suradnji, u kompaniji se u okviru projekta Kultura te kroz program Bolji zajedno provodi niz aktivnosti koje doprinose jačanju uključenosti zaposlenika. U sklopu projekta, provodi se i anketa zadovoljstva zaposlenika čiji se rezultati koriste kao temelj za dodatna unaprjeđenja.

null

S ciljem održavanja kontinuirane, kvalitetne dvosmjerne komunikacije sa zaposlenicima, Croatia je razvila brojne interne komunikacijske kanale. Zaposlenicima su za informiranje i komunikaciju dostupni intranet portal, interni ekrani, aplikacije te interna društvena mreža.

null

Cjeloživotno učenje

Izgradili smo sustav upravljanja talentima i razvoja karijera te sustavno potičemo učenje, unaprjeđenje znanja i vještina, te je našim zaposlenicima na raspolaganju široka ponuda edukacijskih i razvojnih programa, uključujući e-learning rješenja.

 

Njegujemo i suradnju sa znanstvenim i obrazovnim institucijama, dijeljenjem stručnih znanja, kao i sponzorstvima i donacijama, osobito podržavajući razvoj studija relevantnih za osigurateljnu struku. U suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Croatia osiguranje pokrenulo je poslijediplomski specijalistički studij „Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH“. Polaznici se tijekom studija upoznaju s najnovijim trendovima u razvoju informacijsko-komunikacijskih i digitalnih tehnologija te organizacijskim i poslovnim aspektima njihove primjene u dinamičnom okruženju osigurateljne industrije.

null