Odgovornost za zaštitu okoliša

Uz rastući utjecaj klimatskih promjena, zbog njihove nepovratnosti i kritičnosti te posljedica koje imaju na sve aspekte života, okolišne teme na globalnoj razini imaju prioritetni status u upravljanju održivošću.

null

Tako je i Croatia osiguranje prihvatilo zaštitu okoliša i odgovornije korištenje prirodnih resursa kao stratešku odrednicu održivog poslovanja, uz prioritetna područja smanjenja ugljičnog otiska i povećanje energetske učinkovitosti.

null

Upravljanje ugljičnim otiskom

S ciljem učinkovitijeg upravljanja vlastitim emisijama, godišnje se provode mjerenja i analiza ugljičnog otiska koje predstavljaju temelj za mjere smanjenja. Nastojimo okolišne kriterije implementirati u redovne poslovne procese, zahtjeve prema dobavljačima, razvoj proizvoda i investicijski portfelj.

 

Digitalizacijom poslovanja i automatizacijom procesa smanjujemo svoj utjecaj na okoliš, a u uredskim prostorima provodimo inicijative za smanjenje nastanka otpada, njegovo učinkovitije razvrstavanje i recikliranje.

null

Povećanje energetske učinkovitosti

Provodimo i aktivnosti s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, što se prvenstveno odnosi na mjere unaprjeđenja sustava grijanja i hlađenja u poslovnim zgradama te mjera optimizacije u potrošnji energenata.

null