Upravljanje ESG rizicima

U Croatia osiguranju redovito pratimo i pravovremeno unaprjeđujemo upravljanje rizikom održivosti te u poslovanju uzimamo u obzir moguće povećanje utjecaja rizika održivosti tijekom vremena, u kratkom, srednjem i dugom roku.

null

Među najznačajnijim rizicima održivosti svakako su rizici klimatskih promjena, odnosno općenito rizici povezani s okolišnim aspektima koji se povećavaju iz godine u godinu i predstavljaju kompaniji kao osiguratelju velik izazov. Svjesni smo mogućnosti daljnjih nepovratnih promjena globalnih klimatskih obrazaca koji uključuju ozbiljne posljedice na ekosustave, rast razine mora i povećanje ekstremnih vremenskih nepogoda (suša, oluja, poplava, požara) te kontinuirano radimo na prepoznavanju i utvrđivanju novih rizika, upravljanju, odnosno prilagođavanju postojećih proizvoda u skladu s njima.

null

Osim okolišnih rizika, Croatia osiguranje prepoznaje društvene i upravljačke rizike, koji podrazumijevaju elemente poput jednakosti, društvene kohezije i integracije, odnosa sa zaposlenicima, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, primjerene upravljačke strukture, odgovornosti prema lokalnoj zajednici te transparentnosti u poslovanju.

U Croatiji prepoznajemo važnost rizika održivosti i očekujemo njihovu sve veću značajnost u budućnosti. Istodobno, rizike održivosti vidimo i kao priliku te ćemo razvojem novih proizvoda ili redizajnom postojećih, primjerenim upravljanjem i pažnjom prema zaposlenicima, njihovim pravima i prilikama za razvoj nastojati ostvariti pozitivne utjecaje za svoje zaposlenike, klijente i općenito širu zajednicu.

null