Uprava

Uprava

Croatia osiguranje

Davor Tomašković

Croatia osiguranje

Robert Vučković

Croatia osiguranje

Luka Babić

Nadzorni odbor

Željko Lovrinčević

Pero Kovačić

Zoran Barac

Hrvoje Šimović

Roberto Škopac

Hrvoje Patajac

Vitomir Palinec