22.2.2021

Garaža u Zagrebu (Borovje) – za 33% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 24.03.2021. godine u 12:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 16.02.2021. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Just-graditeljstvo d.o.o., sada u stečaju, upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk. ul. 25301, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 6095/274, u naravi dva garažna parkirna mjesta u zgradi koja se nalazi u Ulici Dane Duića 7 u Zagrebu (Borovje), i to:

 

Nekretnina 1: garažno parkirno mjesto

Oznaka: E-120, GP1

Površina m2: 12,8

Procijenjena vrijednost kn: 139.965,00

1/3 proc. vrijed.kn: 46.655,00

Jamčevina: 13.997,00    

 

Nekretnina 2: garažno parkirno mjesto

Oznaka: E-121, GP2

Površina m2: 10,28

Procijenjena vrijednost kn: 112.410,00

1/3 proc. vrijed.kn: 37.470,00

Jamčevina: 11.241,00    

 

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 24.03.2021. godine u 12:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 320/III. kat. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/3 procijenjene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije pet dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosima navedenim u tablici. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).