8.3.2021

Skladište kod Đakova - za 80% vrijednosti

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 13. do 26.05.2021. godine.

Općinski sud u Đakovu donio je dana 18.02.2021. godine Zaključak o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Đakovu, Zemljišnoknjižni odjel Đakovo, i to:

 

  • 1. zk.ul.br. 1090, k.o. Viškovci, k.č.br. 1320/20, u naravi skladište s uredskim prostorom površine 855,14 m2 i zemljište, površina čestice 1.928 m2, u cijelosti, utvrđene vrijednosti 1.270.000,00 kuna
  • 2. zk.ul.br. 1064, k.o. Viškovci, k.č.br. 1318/1, u naravi zemljište (put) površine 709 m2, u ½ dijela, utvrđene vrijednosti 22.200,00 kuna.

Nekretnine se nalaze blizu Đakova u naselju Kuševac/Viškovci, Grobljanska ulica. 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 13. do 26.05.2021. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 4/5 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje od 1.016.000,00 kuna, a nekretnina pod brojem 2 za manje od 17.760,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 04.05.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 127.000,00 kuna za nekretninu pod brojem 1 odnosno u iznosu od 2.200,00 kuna za nekretninu pod brojem 2.

 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).