1.12.2021

Obavijest o dodatnoj pogodnosti za klijente Croatia osiguranja

Nagrađujemo 4.000 klijenata koji su osigurani u Croatia osiguranju više od 13 godina gratis policom osiguranja od nezgode.

Polica osiguranja od nezgode (Aktiv Plus) ugovara se na trajanje od godinu dana s datumom početka osiguranja 20.12.2021.

Uvjeti osiguranja i gratis polica biti će poslani na adrese klijenata.