22.4.2020

Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

  • Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2019. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu te Dopunskih izvještaja propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
  • Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini;
  • Odluka o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu
  •  Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara za neživotna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. s Mišljenjem uz Godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu
  • Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara za životna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. s Mišljenjem uz Godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu