18.6.2021

Obavijest o usvojenim odlukama 49. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 416.270  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,88 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

 

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

  • Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini
  • Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
  • Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu