18.1.2022

Obavijest o usvojenoj odluci 51. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 18.siječnja 2022. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb. U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 416.876 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 97,02% ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donijeti pravovaljanu odluku.


U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

  • Odluku o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.