22.4.2021

Obavijest o vlastitim dionicama

Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18 i 17/20), CROATIA osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, ovim putem obavještava javnost o sljedećim informacijama u vezi s vlastitim dionicama:

  • na dan 22. travnja 2021. godine, Društvo ne drži vlastite dionice, bilo neposredno bilo putem osobe koja djeluje u svoje ime, a za račun Društva,
  • u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Društvo nije stjecalo ni otpuštal vlastite dionice niti je Glavna skupština Društva ovlastila Društvo na stjecanje vlastitih dionica,
  • u Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica,
  • u Društvu ne postoji program radničkog dioničarstva.