24.11.2020

Garaže i spremišta u Zagrebu (Borovje) – za 33% vrijednosti

Ročišta za dražbu nekretnina održat će se prema rasporedu u tablici. 

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 11.11.2020. godine Zaključke o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Just-graditeljstvo d.o.o., sada u stečaju, upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk. ul. 25301, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 6095/274, u naravi 9 garaža, 6 garažnih parkirnih mjesta i 6 spremišta u zgradi koja se nalazi u Ulici Dane Duića 7 u Zagrebu (Borovje), sve kako je navedeno u tablici.

Ročišta za dražbu nekretnina održat će se prema rasporedu navedenom u gornjoj tablici u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 320/III. kat. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/3 procijenjene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije pet dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosima navedenim u tablici. Razgledavanje nekretnina održat će se dana 08.01.2021. godine u 14:00 sati. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).