25.8.2020

Hala, radionica i zemljište u Brnazama (Sinj) – za 25% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 28.10. do 10.11.2020. godine za nekretninu pod brojem 1 odnosno od 21.10. do 03.11.2020. godine za nekretninu pod brojem 2. 

Trgovački sud u Splitu donio je dana 30.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Alkom d.o.o. u stečaju upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Sinj i to:

 

- 1. zk. ul. 2829, k.o. Brnaze, k.č.br. 1082/22, površine 6.672 m2, u naravi hala, radionica i zemljište u mjestu Brnaze, utvrđene vrijednosti 3.700.000,00 kuna

- 2. zk. ul. 2831, k.o. Brnaze, k.č.br. 1082/26, površine 631 m2, u naravi zemljište unutar poslovne zone u mjestu Brnaze, utvrđene vrijednosti 230.000,00 kuna.

 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 28.10. do 10.11.2020. godine za nekretninu pod brojem 1 odnosno od 21.10. do 03.11.2020. godine za nekretninu pod brojem 2.

 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/4 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje za 925.000,00 kn, a nekretnina pod brojem 2 za manje 57.500,00 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 19.10.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 92.500,00 kn za nekretninu pod brojem 1 odnosno najkasnije do 12.10.2020. godine jamčevinu u iznosu od 5.750,00 kn za nekretninu pod brojem 2.

 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).