3.1.2022

Kuća, dvor i oranica - za 60% vrijednosti (Popovac)

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na drugoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 23. veljače 2022. godine s početkom u 09:00:00 sati do 9. ožujka 2022. godine u 08:59:59 sati. 

Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru donio je dana 6. kolovoza 2021. godine zaključak u predmetu posl. broj Ovr-533/2020 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zk.ul.br. 13, k.o. Popovac, k.č.br. 873 kuća broj 65, dvor i oranica ul. V. Nazora, ukupne površine 903 m2. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 195.000,00 kn. 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na drugoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 23. veljače 2022. godine s početkom u 09:00:00 sati do 9. ožujka 2022. godine u 08:59:59 sati. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 117.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 14. veljače 2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 19.500,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 091 138 8849 ili preko e-mail adrese kresimir.velcic@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).