23.10.2020

Kuća i zemljišta u Petrinji - za 60% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.12.2020. do 14.01.2021. godine.

Općinski sud u Sisku donio je dana 18.09.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Petrinja, i to:

  •  zk. ul. 1752, k.o. Petrinja, k.č.br. 2352, 2353, 2354 i 5967, u naravi devastirana kuća i zemljišta ukupne površine 3.625 m2, u Petrinji, Vinogradi odvojak.

 

Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 288.000,00 kuna. 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.12.2020. do 14.01.2021. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 172.800,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 21.12.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 28.800,00 kuna.

 Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).