8.2.2022

Kuća(Novo Čiče) - za 80% vrijednosti

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 12. travnja 2022. godine do 27. travnja 2022. godine.

Općinski sud u Velikoj Gorici donio je dana 13. prosinca 2021. godine Zaključak u predmetu posl. broj Ovr-23/2020 o održavanju elektroničke javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zk.ul.br. 104 k.o. Novo Čiče, k.č.br. 268/4, put u Žalica u suvlasništvu ovršenika u 1/16 djela i zk.ul.br. 1110, k.o. Novo Čiče, k.č.br.112/3, kuća i dvorište u mjestu, u vlasništvu ovršenika. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 206.207,00 kn. Nema prava koja ne prestaju prodajom. Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari. 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 12. travnja 2022. godine do 27. travnja 2022. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 164.965,60 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 1. travnja 2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 20.620,70 kn. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od tri mjeseca od dana prodaje. 

Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu istu razgledati u prisustvu sudskog ovršitelja Vlasta Đomlija, tel. 01/6269-510, po dogovoru. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 099 542 8472 ili preko e-mail adrese tin.pavic@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).