24.2.2021

Nedovršena kuća kod Kršana (Istra) - za 80% vrijednosti

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05. do 18.05.2021. godine.

Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Labinu, donio je dana 12.02.2021. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Labin, i to:

 

  • zk. ul. br. 1495, k.o. Kršan, k.č.br. 296/1 i 296/2, u naravi nedovršena dijelom nadograđena stara kamena kuća u naselju Ivašići (Veljaki) kod Kršana (Istra). Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 198.000,00 kuna.

 

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05. do 18.05.2021. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 4/5 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 158.400,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 26.04.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 19.800,00 kuna. Razgledavanje nekretnine održat će se dana 16.04.2021. godine u 12:00 sati uz prethodnu najavu. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).