12.11.2020

Objekt i zemljište u Sisku - za 60% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 14. do 27.01.2021. godine. 

Općinski sud u Sisku donio je dana 30.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Sisak i to: 

  • zk. ul. 685, k.o. Sisak stari, k.č.br. 344/7, u naravi nezavršeni pomoćni objekt i zemljište ukupne površine 635 m2 u Sisku, Pokupljanska ulica

Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 131.000,00 kuna. 

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 14. do 27.01.2021. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 78.600,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 05.01.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 13.100,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).