24.2.2021

Poslovna zgrada (radionica) i kuće u Sisku – za 60% vrijednosti

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05. do 18.05.2021. godine.

Općinski sud u Sisku donio je dana 02.11.2020. godine Zaključak o prodaji nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Sisak, i to:

 

  • 1. zk. ul. br. 1224, k.o. Novi Sisak, k.č.br. 273/1 i 273/3, ukupne površine zemljišta 1.378 m2, u naravi poslovna zgrada (radionica) i kuća u Ulici 1. svibnja u Sisku, utvrđene vrijednosti 5.113.490,14 kuna
  • 2. zk. ul. br. 859, k.o. Novi Sisak, k.č.br. 272/1, površine zemljišta 474 m2, u naravi dvije kuće u Ulici 1. svibnja u Sisku, utvrđene vrijednosti 309.700,00 kuna.

 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05. do 18.05.2021. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 3/5 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje od 3.068.094,08 kuna, a nekretnina pod brojem 2 za manje od 185.820,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 26.04.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 511.349,01 kuna za nekretninu pod brojem 1 odnosno u iznosu od 30.970,00 kuna za nekretninu pod brojem 2.

 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).