6.4.2021

Pršutana i zemljište kod Benkovca

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 29.04.2021. godine u 10:00 sati u zgradi Trgovačkog suda u Zadru.

Trgovački sud u Zadru donio je dana 23. i 30.03.2021. godine Zaključak o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Benkovac, i to: 

  • zk.ul.br. 858, k.o. Šopot, k.č.br. 1248/74 i 1248/99, u naravi derutni objekt pršutane i zemljište ukupne površine 26.402 m2 u mjestu Šopot kod Benkovca. 

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 29.04.2021. godine u 10:00 sati u zgradi Trgovačkog suda u Zadru, Ulica Franje Tuđmana 35, sudnica 7/I. Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1.500.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 28.04.2021. godine položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr  te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).