25.8.2020

Restoran Brođanka u Slavonskom Brodu s opremom - za 25% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 21.10. do 03.11.2020. godine. 

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, donio je dana 21.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod, i to:

 

- zk. ul. 4510, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 4264/1, u naravi Restoran Brođanka u Slavonskom Brodu, površine 1.119 m2, zajedno s pokretninama koje se nalaze u predmetnoj nekretnini i predstavljaju opremu restorana. Utvrđena vrijednost nekretnine i pokretnina iznosi 5.705.821,48 kuna.

 

Nekretnina i pokretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 21.10. do 03.11.2020. godine.

 

Nekretnina i pokretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1.426.455,37 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 12.10.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 570.582,15 kuna.

 

Dodatne informacije o nekretnini i pokretninama te uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).