23.10.2020

Skladište i zemljište u Čavlima - za 60% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.12.2020. do 14.01.2021. godine.

Općinski sud u Rijeci donio je dana 18.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka i to:

  •  zk. ul. 1608, k.o. Cernik - Čavle, k.č.br. 2732, u naravi skladište (trenutno se koristi i kao sportski centar) i zemljište površine 13.447 m2, na lokaciji Buzdohanj - Rakovo selo.

 

Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 14.690.000,00 kuna. 

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.12.2020. do 14.01.2021. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 8.814.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 21.12.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 1.469.000,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).