28.5.2021

Skladište kod Đakova - za 60% vrijednosti

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 04. do 19.08.2021. godine.

Općinski sud u Đakovu donio je dana 18.02.2021. godine Zaključak u predmetu OVR-183/2020 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Đakovu, Zemljišnoknjižni odjel Đakovo, i to: 

  • zk.ul.br. 1090, k.o. Viškovci, k.č.br. 1320/20, u naravi skladište s uredskim prostorom površine 855,14 m2 i zemljište, površina čestice 1.928 m2, utvrđene vrijednosti 1.270.000,00 kuna. 

Nekretnina se nalazi blizu Đakova u naselju Kuševac/Viškovci, Grobljanska ulica. Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 04. do 19.08.2021. godine. Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 3/5 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 762.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 26.07.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 127.000,00 kuna.  

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).