29.6.2021

Skladište, montažna hala i zemljište u Delnicama – za 50% vrijednosti

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 02. do 16.09.2021. godine. 

Trgovački sud u Osijeku donio je dana 11.03.2021. godine Zaključak u predmetu broj St-112/2013 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Delnice, i to:

  • zk.ul.br. 1778, k.o. Delnice II, k.č.br. 15077/1, 15094/1, 15100/2 i 15132/2, u naravi skladište, montažna hala i zemljište ukupne površine 7.083 m2, u Ulici Podštor u Delnicama, utvrđene vrijednosti 2.662.900,00 kuna.

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 02. do 16.09.2021. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/2 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 1.331.450,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 24.08.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 266.290,00 kuna.

 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).