20.9.2021

Stan u Bjelovaru - za 60% vrijednosti

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 24.11. do 08.12.2021. godine

Općinski sud u Bjelovaru donio je dana 11.05.2021. godine Zaključak u predmetu OVR-823/2020 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižni odjel Bjelovar, u zk.ul.br. 1248, k.o. Grad Bjelovar, k.č.br. 2061/1 i to: 

  • etaža 4 – poslovni prostor na prvom katu (preuređen u stan) površine 56,56 m2, na adresi Petra Zrinskog 11 u Bjelovaru, utvrđene vrijednosti 355.522,37 kuna. 

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 24.11. do 08.12.2021. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 213.313,42 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 15.11.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 35.552,24 kuna.

 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).