27.2.2020

Stan u Čakovcu – za 67% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 19.03.2020. godine

Općinski sud u Čakovcu donio je dana 10.02.2020. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec i to:

- knjiga položenih ugovora Čakovec, broj poduloška 1109, k.č.br. 1398/2, u naravi jednosobni stan u prizemlju površine 28,74 m2 u Ulici A. G. Matoša u Čakovcu.

Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 149.000,00 kuna.

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 19.03.2020. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog suda u Čakovcu, Čakovec, R. Boškovića 18, soba br. 24.

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije tri dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama CROATIA osiguranja d.d. (Dražbe nekretnina).