21.10.2020

Vinski podrumi i zemljište u Zmajevcu (Baranja) – za 80% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.12.2020. do 14.01.2021. godine. 

Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru, donio je dana 23.12.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Beli Manastir, u zk. ul. br. 1378, k.o. Zmajevac I i to:

 

  • 1. k.č.br. 392, površine 1.189 m2, u naravi oranica u Zmajevcu, utvrđene vrijednosti 5.200,00 kuna
  • 2. k.č.br. 1601, površine 169 m2, u naravi vinski podrum (gator) u Ulici Petefi Šandora u Zmajevcu, utvrđene vrijednosti 102.000,00 kuna
  • 3. k.č.br. 1764, površine 85 m2, u naravi vinski podrum (gator) u Ružinoj ulici u Zmajevcu, utvrđene vrijednosti 38.500,00 kuna.

 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.12.2020. do 14.01.2021. godine.

 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 4/5 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje od 4.160,00 kuna, nekretnina pod brojem 2 za manje od 81.600,00 kuna, a nekretnina pod brojem 3 za manje od 30.800,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 21.12.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 520,00 kuna za nekretninu pod brojem 1, u iznosu od 10.200,00 kuna za nekretninu pod brojem 2 odnosno u iznosu od 3.850,00 kuna za nekretninu pod brojem 3.

 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).