4.2.2021

Zemljište u Radničkoj cesti u Zagrebu – za 33% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 19.04.2021. godine u 13:00 sati u zgradi Suda u Zaprešiću

Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću, donio je dana 08. i 28.12.2020. godine Zaključak o prodaji nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to:

  •  zk. ul. 23586, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 6354/8 površine zemljišta 9.545 m2 i k.č.br. 6355/3 površine zemljišta 5.935 m2, ukupno 15.480 m2, u naravi zemljište i derutne gospodarske zgrade u Radničkoj cesti 204 u Zagrebu, utvrđene vrijednosti 37.302.289,00 kuna. 

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 19.04.2021. godine u 13:00 sati u zgradi Suda u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 1, soba broj 12. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/3 utvrđene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).