1.3.2021

Zemljište u Sesvetama – za 67% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 08.04.2021. godine u 12:00 sati u Općinskom sudu u Sesvetama, Stalnoj službi u Svetom Ivanu Zelini, soba broj 4., I. kat.

Općinski sud u Sesvetama donio je dana 18.02.2021. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Sesvete, i to:

  •  zk. ul. br. 345, k.o. Sesvete Novo, k.č.br. 1437/2, površine 1.546 m2, u naravi građevinsko zemljište u Sesvetama - Gajišće, utvrđene vrijednosti 285.000,00 kuna.

 

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 08.04.2021. godine u 12:00 sati u Općinskom sudu u Sesvetama, Stalnoj službi u Svetom Ivanu Zelini, soba broj 4., I. kat. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti odnosno 190.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije tri dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine odnosno 28.500,00 kuna. Razgledavanje nekretnine održat će se dana 02.04.2021. godine u 12:00 sati uz prethodnu najavu.

 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).