20.1.2020

Zemljište u Umagu – za 60% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 25.03. do 07.04.2020. godine.

Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Bujama donio je dana 24.09.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu društva Matosich d.o.o. upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje i to:

  • zk. ul. 950, k.o. Umag, k.č.br. 1266, udio 2940/29400, u naravi idealni dio zemljišta ukupne površine 11.804 m2 u Umagu - Monterol. Utvrđena vrijednost idealnog dijela nekretnine iznosi 270.000,00 kuna.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 25.03. do 07.04.2020. godine.

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 162.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 16.03.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 27.000,00 kuna.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).